Poort open voor geïntegreerde zorg op drie domeinen

Een Koninklijk Besluit van 29 maart dat vandaag in Het Staatsblad is gepubliceerd, omvat een protocolakkoord tussen de federale overheid en de deelstaten om te voorzien in een efficiënte, op elkaar afgestemde en effectieve inzet van middelen die geïntegreerde zorg versterkt. Concreet overweegt men om te starten perinatale zorg, kwetsbare personen en obesitas bij kinderen en jongeren.

In de aanloop hiernaar tekenden eind februari negen gezondheidsministers al een protocolakkoord geïntegreerde zorg.

Het akkoord moet leiden tot een meer gecoördineerde aanpak en zal via financieringsvormen die geïntegreerde zorg stimuleren. Hierbij zet elke overheid via haar eigen bevoegdheden de middelen in. Multidisciplinaire teams vormen en  zorgcoördinatie mogelijk maken zijn de betrachting zonder dat de hokjes van de federale dan wel deelstatelijke bevoegdheden remmend werken.

Via proefprojecten wordt de uitrol van geïntegreerde zorg op het terrein versneld want deze werkwijze loopt sneller dan een wettelijk samenwerkingsakkoord afsluiten tussen de diverse overheden. Het Verzekeringscomité van het Riziv kan zo in tijd of toepassingsgebied beperkte overeenkomsten afsluiten waarbij het steun kan geven aan zorgverleners of rechtspersonen die projecten inzake gecoördineerde zorgverlening ontwikkelen. Dat met het oog op de vroegtijdige opsporing, het vermijden of vertragen van complicaties en het behandelen van chronische aandoeningen die een multidisciplinaire aanpak vergen.

De overeenkomsten moeten uiterlijk worden afgesloten op 31 december 2027 en stoppen ten laatste op 1 december 2028. Het KB stipuleert dat men bij de uitvoering daarvan geen supplementen kan vragen. Het KB zelf wordt van kracht op 1 mei aanstaande.

Het doel van de proefprojecten is vijfvoudig: 

  • 1° een betere zorgervaring voor het individu;
  • 2° betere gezondheidsuitkomsten op bevolkingsniveau;
  • 3° meer waarde realiseren met dezelfde middelen door efficiënter gebruik van de beschikbare middelen;
  • 4° het welzijn verhogen van de professionals die actief zijn in de zorg- en welzijnssector;
  • 5° meer gelijkheid realiseren in toegang tot gezondheid en gezondheidszorg (health equity).

In de overeenkomsten wordt rekening gehouden met het WHO-model: `WHO framework on integrated people centred health services'; men tracht ook de levensdoelen van de persoon te respecteren en hanteert tegelijkertijd een populatiegerichte benadering, evidence-based. Het KB omvat verder de vorm- en inhoudelijke vereisten om een voorstel in te dienen, inclusief de raming van de financiële weerslag, de monitoringstrategie en de evaluatie.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.