Maternale RSV-vaccinatie beschermt tegen ernstige ziekte

Maternale RSV-vaccinatie beschermt tegen ernstige ziekte

Het respiratoir syncytieel virus (RSV) eist vooral in landen met lage inkomens een hoge tol door infectie van de lage luchtwegen en sterfte bij kinderen onder de zes maanden. Vaccinatie tijdens de zwangerschap lijkt een sterk beschermende potentie te hebben.

"Historische" uitspraak veroordeelt overheid voor uitstoot broeikasgassen

Het Brusselse hof van beroep oordeelde donderdag dat de Bel­gische staat, het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te weinig ­inspanningen deden om hun uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. De rechter noemt dat een schending van onder meer het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De federale staat, Vlaanderen en Brussel krijgen voor het eerst ook bindende reductiedoelstellingen aan hun been: tegen 2030 moeten ze de uitstoot met 55% doen dalen ten opzichte van 1990.

Toekomstige evenementen

Laatste reacties