Osimertinib bij EGFR-gemuteerd, gereseceerd niet-kleincellig longcarcinoom

Osimertinib bij EGFR-gemuteerd, gereseceerd niet-kleincellig longcarcinoom

De resultaten van de ADAURA-studie tonen aan dat de toediening van osimertinib na resectie van EGFR-gemuteerd, niet-kleincellig longcarcinoom van stadium IB tot IIIA is geassocieerd met een significant langere ziektevrije overleving dan toediening van placebo.

Implicaties van covid-19 na de acute fase

Implicaties van covid-19 na de acute fase

De epidemiologie, de pathogenese, de klinische kenmerken en de complicaties van covid-19 tijdens de acute fase zijn vrij goed bekend, maar dat is niet zo wat de gevolgen op langere termijn betreft. De weinige studies die zijn gepubliceerd over aanslepende verschijnselen, gingen vaak enkel over de longcomplicaties en waren uitgevoerd bij een beperkt aantal patiënten, die maar gedurende korte tijd (hoogstens 3 maanden) werden gevolgd.

Toekomstige evenementen

Laatste reacties