De voordelen van een GWAS-analyse uitgebreid tot de opsporing van genetische vatbaarheidsfactoren voor longkanker

De voordelen van een GWAS-analyse uitgebreid tot de opsporing van genetische vatbaarheidsfactoren voor longkanker

Genoombrede associatiestudies (genome wide association studies) brachten een aantal genetische vatbaarheidsfactoren voor longkanker aan het licht en wezen op de rol van roken, familiale antecedenten en DNA-reparatiegenen in de etiologie van de ziekten.

Groeihormoon zonder bijbedoeling, of toch bijna…

Groeihormoon zonder bijbedoeling, of toch bijna…

Een lange follow-up van een grote groep patiënten die tijdens de kinderjaren werden behandeld met recombinant humaan groeihormoon, leert dat de totale sterfte afhangt van de onderliggende diagnose. Bij patiënten met een geïsoleerde groeihormoondeficiëntie of een idiopathische kleine gestalte stijgt de totale sterfte niet significant bij toediening van recombinant humaan groeihormoon. De sterfte aan bepaalde doodsoorzaken is echter wel hoger.

Laatste reacties