Waarom is het fenotype van atopische dermatitis belangrijk ?

Waarom is het fenotype van atopische dermatitis belangrijk ?

Een fenotype van atopische dermatitis dat gekenmerkt wordt door optreden van symptomen voor de leeftijd van 2 jaar, correleert met een hoger risico op ontwikkeling van voedselallergie en astma, vooral als de symptomen aanhouden.

Kilo’s te veel, hoger risico

Kilo’s te veel, hoger risico

In tegenstelling tot wat sommige studies te kennen hebben gegeven, zijn overgewicht en obesitas niet zonder risico, zelfs als dat niet gepaard gaat met metabole afwijkingen.