Plotse hartstilstand tijdens competitiesport bij jongeren

Plotse hartstilstand tijdens competitiesport bij jongeren

De incidentie van hartstilstand bij jonge mensen tijdens deelname aan competitiesport is niet vaak te wijten aan een structurele hartziekte. Screening zal dus lang niet alle problemen van hartstilstand bij jonge mensen tijdens het sporten kunnen voorkomen. Dat besluiten Cameron Landry en collega’s uit een retrospectieve studie die verscheen in The New England Journal of Medicine.

Durvalumab na chemotherapie 
bij niet-kleincellige longkanker

Durvalumab na chemotherapie 
bij niet-kleincellige longkanker

Durvalumab geeft, volgend op chemotherapie, een significant betere progressievrije overleving dan placebo bij patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom. Dit met een vergelijkbaar veiligheidsprofiel in beide groepen. Dat suggereren de resultaten van een gerandomiseerde studie, verschenen in The New England Journal of Medicine.