Naar een nationaal plan voor hart- en vaatziekten in België?

Tijdens een infosessie op 20 oktober in de Kamer konden deskundigen de aandacht van de parlementsleden vestigen op de noodzaak om snel de gevolgen van de stille ziekte ASCVD (atherosclerose) aan te pakken. Daarbij drongen cardiologen en eerstelijnsvertegenwoordigers aan op een Nationaal Plan voor hart- en vaatziekten  - vergelijkbaar met het in 2008 gelanceerde Kankerplan.

Dat om de inspanningen van alle zorgverleners (specialisten en huisartsen, eerstelijnsactoren en -structuren), en overheden, zowel preventief als curatief, te mobiliseren zodat de kwaliteit van de follow-up en de behandeling van hart- en vaatziekten in België verbetert.  

De parlementsleden Nathalie Muylle (CD&V) en Daniel Bacquelaine (MR), die de aanzet gaven tot deze infosessie, verzochten om hart- en vaatziekten op de politieke agenda te plaatsen en de desbetreffende problemen en maatregelen door te geven aan de Commissie Volksgezondheid. 

Voor Nathalie Muylle "zijn hart- en vaatziekten en atherosclerose (ASCVD) - samen met kanker - de belangrijkste doodsoorzaak in België, dus is het logisch dat ze op de politieke agenda staan. We worden geconfronteerd met een stille pandemie met grote gevolgen voor de gezondheid van de Belgen. Het is nu tijd voor actie."

Dr. Bacquelaine dringt aan op het verzamelen van betrouwbare en bruikbare gezondheidsgegevens, die volgens hem van cruciaal belang zijn om  de doeltreffendheid van de genomen maatregelen te meten. "Preventie is essentieel en de eerste lijn heeft daarbij een fundamentele rol. Het is nodig om de waarde van de intellectuele prestatie te vergroten, een strijd die mij al 30 jaar bezighoudt, om af te stappen van een al te technische en administratieve medische benadering. We moeten ruimte geven aan de dialoog tussen arts en patiënt.  Een actieplan voor hart- en vaatziekten, dat federaal wordt geïnitieerd en in samenwerking met de gewesten wordt uitgevoerd, is een te volgen weg om het management van deze ziekte te verbeteren."

Concrete acties om sterfte te verminderen 

De Belgische Hartliga, de Belgische Vereniging voor Cardiologie, het Fonds voor Hartonderzoek en het Belgisch Hypertensiecomité vragen de overheid om verschillende concrete acties te ondernemen: 

- Zorgen voor een betere datatoegang  risicofactoren voor hart- en vaatziekten om de leemte in de officiële gegevens op te vullen. Die zouden wetenschappelijke genootschappen en artsen in staat stellen hun acties doeltreffender te oriënteren, - 

Meer middelen vrijmaken voor: 

o Bewustmaking van de risico's van cardiovasculaire factoren,

o Maatschappelijke voorlichting en patiëntenparticipatie (empowerment) voor hart- en vaatziekten vergroten, 

o De toegang tot behandeling waarborgen (op basis van een goede stratificatie van de patiënt), 

o Niet-farmacologische benaderingen van cardiovasculaire risicofactoren ondersteunen, 

o Screeningscampagnes voor risicopersonen organiseren. 


Om de behandeling van eerstelijns cardiovasculaire en ASCVD-patiënten te verbeteren, bevelen de deskundigen (1) de overheid zes acties aan: 

1. Bestaande gegevens gebruiken om een beleid uit te bouwen  dat mogelijkheden biedt voor het gezondheidsmanagement;  

2. Streven naar een multidimensionale aanpak door gemeenschappelijke zorgprogramma's en richtsnoeren te ontwikkelen; 

3. Een nieuw samenwerkingsmodel bevorderen, waarbij eerstelijnszorg en specialisten nauw met elkaar worden verbonden; 

4. teams ter ondersteuning van zorgverleners aanbieden om de zorg te verbeteren door opleiding, coaching, gerichte communicatie, uitvoering van richtsnoeren, gegevensbeheer, ondersteuning van lokale en grensoverschrijdende teams, zelfbeoordeling van de kwaliteit, audit- en feedbacksystemen  

5. Alternatieve financieringsvormen voor gezondheidswerkers tot stand brengen. 

6. Beschouw het beheer van bevolkingsgegevens als een sterk punt.  

In ons land lijden bijna 754.000 Belgen aan hart- en vaatziekten. Elk jaar sterven in België 31.000 Belgen aan hart- en vaatziekte. Dat zijn er nagenoeg evenveel als kankerslachtoffers.

(1) Oproep ondertekend door de professoren Antoine Bondue (Erasmusziekenhuis Brussel; Belgische Liga voor Cardiologie), Michel De Pauw (UZ Gent; Belgische Vereniging voor Cardiologie), Marc Claeys (UZ Antwerpen; Fonds voor Onderzoek naar Cardiologie) en Philippe van de Borne (Erasmus; Belgisch Hypertensiecomité).  Ook huisarts Gijs Van Pottelbergh, hoogleraar aan het Academisch Centrum voor Huisartsen van de KUL en coördinator van Zorgzaam Leuven (Integreo), en apotheker Marie Van de Putte, coördinator van Zorgzaam Leuven (Integreo) en lid van de Farmaceutische koepelvereniging (APB, VAN), brachten hun expertise en ervaring over het beheer van hart- en vaatziekten in de eerste lijn in.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Marc DE MEULEMEESTER

    22 november 2022

    De handtekeningen van Philip Morris en British American Tobacco ontbreken !