Naar begeleidingsgesprek apothekers voor goed gebruik geneesmiddelen COPD

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een wijzigingsclausule goed bij de overeenkomst tussen de apothekers en ziekenfondsen, alsook een ontwerp van koninklijk besluit over het begeleidingsgesprek voor goed gebruik van geneesmiddelen voor chronische obstructieve longziekte. Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Doel is om de context te bepalen voor de terugbetaling van de prestatie “Begeleidingsgesprek voor goed gebruik van geneesmiddelen (GGG) voor chronische obstructieve longziekte (COPD)”.

In dit gesprek peilt de apotheker naar wat de patiënt verwacht en ervaart voor zijn medicatie en aandoening. In functie van de vastgestelde noden krijgt de patiënt informatie en advies op maat. Hierdoor kan de zorg beter afgestemd worden op de individuele noden van de patiënt en kan een ondersteunende omgeving voor effectieve zelfmanagementstrategieën worden gecreëerd.

Het doel van het ontwerp van koninklijk besluit is om een vergoeding toe te kennen voor de GGG COPD-prestatie.

De wijzigingsclausule mag in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden. Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.