Medtime: nieuwe 'prikklok' voor ASO's vanaf 2 oktober

Dat meldde de FOD Volksgezondheid zopas op zijn site. Vanaf 2 oktober zullen specialisten in opleiding (ASO's) met een stage in een Belgisch ziekenhuis zich kunnen aansluiten op de nieuwe tijdsregistratietool Medtime. Ter herinnering, op deze tool wordt al meer dan 2 jaar gewacht door de ASO's. 

Medtime is een tijdregistratietool voor specialisten in opleiding. Alleen specialisten in opleiding in België hebben toegang tot de tool voor tijdsregistratie en tot de gegevens die worden geregistreerd op basis van hun visumnummer. De gegevens zijn persoonlijk en beschermd. Medtime werkt onafhankelijk van ziekenhuisregistraties. 

Voor elke specialist in opleiding is een persoonlijk profiel aangemaakt op basis van het visumnummer van de ASO. 

Voordelen en nadelen

Medtime is ontwikkeld in samenspraak met vertegenwoordigers van artsen in opleiding, artsen en ziekenhuiskoepels. "Deze nieuwe tool maakt het onder andere mogelijk om de werktijden, wachtdiensten en beschikbaarheid te registreren en te corrigeren. Medtime maakt het ook mogelijk om salarissen te simuleren op basis van geregistreerde werkuren en de minimale bruto geïndexeerde bedragen per opleidingsjaar, zoals vastgelegd in de AO van 19 mei 2021.

De tool stelt de ASO in staat om de uren bij te houden, onafhankelijk van de registraties die het ziekenhuis bijhoudt. Deze registraties worden opgeslagen en verwerkt in een aantal tellers die onder andere rekening houden met de maximaal toegelaten werktijd, de oncomfortabele uren en de eventuele 'opting-out' uren", legt de FOD Volksgezondheid uit. 

Opgelet

ASO's moeten echter letten op een aantal factoren. Feestdagen worden bijvoorbeeld niet automatisch weergegeven in het rooster.  Wettelijke feestdagen waarop ze werken moeten worden ingevoerd als geplande uren (P). De toeslag wordt hieraan gekoppeld. Wettelijke feestdagen waarop je niet werkt, moet je invoeren als vakantiedagen (F). 

Bovendien, als de ASO geen opting-out formulier heeft ondertekend, wordt het systeem niet aangepast: "De standaardmodus van Medtime is die van een specialist in opleiding die een opting-out formulier heeft ondertekend. Voorlopig kun je de modus wijzigen in 'geen opting-out' in het tabblad 'Mijn dossier', onder 'Communicatiegegevens'. Het kan zijn dat de modus in Medtime pas de volgende ochtend voor jou geschikt is. In een later stadium kun je zelf de gewenste modus kiezen in een daarvoor bestemde ruimte", legt de FOD uit.

Een andere vraag die zorgen kan baren is hoe deze gegevens zullen worden verwerkt. Heeft het ziekenhuis er toegang toe en kunnen ze worden gewijzigd?  Deze gegevens worden voornamelijk gebruikt door artsen in opleiding zelf om hun werktijden en minimumloonvoorwaarden te beschermen. De gegevens kunnen dus vergeleken worden met de uren die het ziekenhuis registreert.

Die verschillen in principe niet van de urenregistratie van het ziekenhuis, maar ze stellen de ASO wel in staat om de registratie van zijn uren te controleren. Er is een samenwerking opgezet met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg om eventuele belangrijke afwijkingen/leemtes tussen de twee registraties te verhelpen, opnieuw met als doel de ASO's te beschermen. Zodra het rooster is ingevoerd (minstens 4 weken voor de startdatum en conform de CAO van 19 mei 2021), kan het ziekenhuis het niet meer wijzigen.

Tot slot is er vooralsnog geen applicatie gepland voor Apple en Android: "De ontwikkeling van een applicatie is voor komend studiejaar niet meer mogelijk. We zullen op middellange termijn rekening houden met dit verzoek en de mogelijkheden onderzoeken om een applicatie te ontwikkelen voor toekomstige academiejaren", aldus de FOD Volksgezondheid.

DeMeFF, de Franstalige tegenhanger van Vaso, reageerde al fors en noemt de tool Medtime "verouderd".

> Steekspel rond 'prikklok' ASO's

> Meer info op de site van de FOD Volksgezondheid

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.