Diabetes Liga wil dat jongeren insulinespuit mogen krijgen van 'bekwame helpers'

De Diabetes Liga vraagt dat de federale regering werk maakt van een regeling rond 'bekwame helpers'. Die zouden onder het aangepast statuut wettig een insulinespuit mogen toedienen aan jongeren, bijvoorbeeld op school, in een sportclub of jeugdvereniging.

Het recht om de huid van een kind te doorboren is vandaag voorbehouden aan dokters en verplegend personeel. De Diabetes Liga wijst erop dat bij benadering 50.000 jonge Vlamingen diabetes type 1 hebben. Die zouden onder een nieuwe regeling kunnen terugvallen op de hulp van een vertrouweling die daarvoor een opleiding zou volgen en aangesteld is als 'bekwame helper'. Als leerkrachten, trainers of opvoeders vandaag insuline zouden toedienen aan een kind, kunnen ze strafrechtelijk worden vervolgd. Het statuut van 'bekwame helper' zou een rechtskader scheppen voor helpende handen, waardoor die onder een juridisch kader zouden vallen dat gelijkaardig is aan dat van een mantelzorger.

"Vandaag moeten ouders hiervoor inspringen", zegt algemeen directeur van Diabetes Liga Arnout Wouters. "Of thuisverpleging, die al eens in de file staat en bijvoorbeeld na een schoolpauze binnen moet vallen tijdens de les. Dat is voor het kind, de school en de jeugdvereniging een moeilijk en praktisch bezwaar."   De uitbreiding van het statuut vraagt wetgevend werk van de federale regering, die een wetswijziging moet doorvoeren op de wet op de Uitoefening van de Gezondheidszorg. Het uitvoeringsbesluit moet een overzicht geven van de lijst met verpleegkundige handelingen die door een bekwame helper mogen worden uitgevoerd. Het kan dan ook gaan om andere medische verrichtingen, zoals het toedienen van andere medicatie. Vandaag opent de Diabetes Liga een nieuw hoofdkantoor in Gent, in aanwezigheid van federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit).

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.