Riziv-inspectie sensibiliseert bariatrisch chirurgen voor indicator

De Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie (NRKP), gesteund door het KCE en CEBAM, keurde een minimuminterval van 3 maanden goed tussen de eerste raadpleging met een bariatrisch chirurg en de eigenlijke bariatrische ingreep. Deze indicator kwam er in het teken van doelmatige zorg. Na publicatie in Het Staatsblad op 25 september laatstleden, stuurde de inspectie nu ook een sensibilieringsbrief naar de bariatrisch chirurgen.

In de brief beklemtoont het hoofd van de inspectie (DGEC), dr. Philippe Tavernier, dat deze ingebouwde minimumperiode van drie maanden de patiënt de nodige reflectietijd geeft om een weloverwogen beslissing te nemen. "Het is een verantwoordingsdrempel die geenszins de terugbetaling van de ingreep verhindert, voor zover de vergoedingsvoorwaarden gerespecteerd zijn. De patiënt die een bariatrische ingreep nodig heeft, zal die dus ook krijgen", luidt het. 

Over zes maanden krijgen de bariatrisch chirurgen feedback over waar ze zich voor de publicatie situeerden ten opzichte van de indicator. "Eén jaar na de publicatie evalueren we de naleving van deze indicator door alle betrokken zorgverleners. Bij overschrijding contacteren we de zorgverleners om hun facturatiegedrag te verantwoorden", schetst de brief de werkwijze die de DGEC zal volgen. 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.