Ook huisarts of haio kan elektrocardiografische onderzoeken met protocol aanrekenen vanaf 1 juli

Een huisarts of haio of een huisarts met verworven rechten kan naast een specialist met specifieke bekwaamheid de prestaties 475075 en 475086 eveneens aanrekenen als hij zich voldoende bekwaamde. De regeling gaat in vanaf 1 juli, meldt Het Staatsblad.

Volgens een vandaag verschenen ministerieel besluit van Frank Vandenbroucke, getekend op 12 mei, mogen de verstrekkingen 475075 en 475086  eveneens worden aangerekend door een huisarts of een huisarts in opleiding of een huisarts op basis van verworven rechten voor zover:
a) die arts houder is van een door een Belgische Faculteit voor geneeskunde uitgereikt getuigschrift waaruit blijkt dat die arts heeft deelgenomen aan een vervolmakingscursus en dat die arts bevoegd is inzake elektrocardiografie;
b) dat getuigschrift aan de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering is bezorgd.
Alle betrokken verstrekkers houden de nodige gegevens bij, waaruit blijkt dat zij beschikken over de nodige bekwaamheid en ervaring om deze verstrekking te verrichten.
De verstrekking 475075 mag slechts éénmaal per dag worden aangerekend door een huisarts (op basis van verworven rechten, erkend of in opleiding) en éénmaal per dag door een arts-specialist of een arts-specialist in opleiding.
De verstrekking 475086 mag slechts éénmaal per dag worden aangerekend (ongeacht de verstrekker).
De verstrekkingen 475075 en 475086 zijn niet cumuleerbaar op dezelfde dag, indien beide binnen de muren van eenzelfde verplegingsinrichting worden uitgevoerd.
De verstrekkingen 475075 en 475086 kunnen ten allen tijde worden aangerekend in het kader van een MUG-interventie."
Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad (op 1 juli 2021 dus).

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Luk BUYSE

    03 juni 2021

    Wat is dat nu, arts met 002/004/006 doet/ mag dit toch al ‘altijd’, wat verandert er?