OLV-cardiologe pleit in The Lancet voor hypertensienetwerken

De jaarlijkse World Hypertension Day (17 mei) vormde de aanleiding tot een nieuw overzichtsartikel over hypertensie dat vandaag werd gepubliceerd in The Lancet. In dit artikel geven Prof. Sofie Brouwers (OLV Ziekenhuis Aalst en Vrije Universiteit Brussel) en enkele collega’s een actuele stand van zaken met betrekking tot arteriële hypertensie.

Eén op vier volwassenen heeft een te hoge bloeddruk, maar ondanks de actuele kennis en het bestaan van goede behandelingen krijgt maar de helft van de patiënten bij wie een hoge bloeddruk wordt vastgesteld uiteindelijk de bloeddruk onder controle.

Totaalaanpak met alle zorgverleners

In hun overzichtsartikel benadrukken de auteurs het belang van een totaalaanpak rond hypertensie. Prof. Dr. Brouwers: “In België wordt de eerstelijnszorg quasi uitsluitend verzorgd door huisartsen, die een cruciale rol spelen in het opsporen, behandelen en opvolgen van de hypertensiepatiënten. Dit systeem werkt relatief goed, maar er moet zeker verder worden gekeken naar een meer complete aanpak van het probleem."

"Hierbij moeten hypertensienetwerken worden opgebouwd tussen de huisarts, de apotheker en de hypertensiespecialist, waarmee de zorg voor patiënten met hoge bloeddruk verder geoptimaliseerd kan worden.”

Digitale hulpmiddelen kunnen helpen

De auteurs wijzen in hun studie ook op een nieuwe bondgenoot in de strijd rond hoge bloeddruk: digitale ondersteuning en applicaties (zoals ‘digital health’ en ‘mobile health’). Door gebruik te maken van dergelijke toepassingen wordt de patiënt meer betrokken in de opvolging en behandeling van zijn/haar bloeddruk.

Monitoring van de bloeddruk thuis speelt een belangrijke rol in het onder controle te brengen en te houden van hypertensie. Prof. Dr. Brouwers: “Alhoewel het gebruik van digitale ondersteuning in de strijd tegen hoge bloeddruk zeer veelbelovend is, is er nog meer wetenschappelijk onderzoek nodig om uit te zoeken hoe op efficiënte wijze smartphone applicaties breed geïmplementeerd kunnen worden in de zorg voor patiënten met hoge bloeddruk.”

Belang van een gezonde levensstijl

Prof. Dr. Brouwers:  “Er wordt nog te veel geïnvesteerd in het genezen van patiënten in plaats van ook op grote schaal in te zetten op preventie, m.a.w. het voorkomen dat de mensen ziek worden”. Hoge bloeddruk en bij uitbreiding hart- en vaatziekten kunnen in vele gevallen voorkomen worden door verschillende preventiemaatregelen. Hierbij is een gezonde levensstijl, met een nadrukkelijke aandacht voor de voeding, beweging en lichaamsgewicht, van cruciaal belang.”

“We merken ook in onze dagelijkse praktijk in de hypertensiekliniek in Aalst en AZ Sint-Maria Halle dat patiënten die erin slagen om een gezonde levensstijl aan te nemen veel minder medicatie nodig hebben om een optimale bloeddruk te bekomen” zegt Sofie Brouwers.

Hypertensie en covid-19

In deze pandemie wordt ook gezocht naar de invloed van SARS-CoV-2 op het renine-angiotensine-aldosteronsysteem (RAAS), dat de bloeddrukregulatie in belangrijke mate bepaalt. De auteurs concluderen dat het, op basis van de huidig beschikbare wetenschappelijke informatie, niet is aangewezen om bepaalde medicatie die inwerkt op het RAAS, omwille van covid-19 stop te zetten. Verder onderzoek hieromtrent is nog aan de gang.

> Het artikel in The Lancet vindt u hier.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.