Acute gastro-enteritis kost  jaarlijks honderden miljoenen euro’s

Een nieuwe studie van het Belgisch instituut voor gezondheid Sciensano raamt de jaarlijkse kosten van acute gastro-enteritis voor de Belgische economie op een bedrag dat schommelt tussen de 210 miljoen en 1 miljard euro (rechtstreekse en onrechtstreekse kosten voor de hele bevolking).
Uit de studie blijkt dat er in België jaarlijks meer dan 10 miljoen mensen getroffen worden door acute gastro-enteritis, een gemiddelde van ongeveer één episode per inwoner per jaar. De ziekte leidt tot zo’n 465.000 raadplegingen van de huisarts, 28.000 ziekenhuisopnames en 345 sterfgevallen. Bovendien wijzen de resultaten op een jaarlijks verlies van 12.000 levensjaren in goede gezondheid voor de hele bevolking.

De rechtstreekse kosten van gevallen van acute gastro-enteritis lopen op tot een beetje meer dan 112 miljoen euro per jaar. Het grootste deel van dat bedrag gaat naar medische kosten die verband houden met raadplegingen van de huisarts, ziekenhuisopnames en geneesmiddelen.

De onrechtstreekse kosten, ten gevolge van de daling van de productiviteit, zijn moeilijker te becijferen. De meest voorzichtige ramingen houden het bij een jaarlijks bedrag van nagenoeg 100 miljoen euro dat echter zou kunnen oplopen tot meer dan 1 miljard euro.

In totaal kunnen de kosten van acute gastro-enteritis in België jaarlijks tussen de 210 miljoen en een beetje meer dan 1 miljard euro schommelen.

Vijf basisregels

Gevallen van acute gastro-enteritis zijn vooral toe te schrijven aan voedselintoxicaties en nauw contact met besmette personen (bijvoorbeeld op school, op het werk, in verzorgingsinstellingen enz.). De overheid, de voedingsmiddelenindustrie en de consumenten spelen allemaal een hoofdrol in de voedselveiligheid. In dat opzicht worden de consumenten verzocht om vijf basisregels voor veilige voeding(externe link) te volgen:

  • Maak van netheid een gewoonte
  • Scheid rauwe en bereide voeding
  • Verhit voedsel goed
  • Bewaar voeding op de juiste temperatuur en neem de koude- en warmteketen in acht
  • Gebruik veilige grondstoffen en veilig water

De studie van het Belgisch instituut voor gezondheid Sciensano slaat op de periode 2010-2014 en is gepubliceerd in het wetenschappelijk vakblad Epidemiology and Infection.

Voor de raming van de kosten van acute gastro-enteritis (diarree, braken enz.) gebruikte Sciensano diverse gegevensbronnen: sterftecijfers, aantal opnames, aantal raadplegingen bij de huisarts en enquêtes binnen de bevolking.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.