ASGB 'zet puntjes op de i' over pulmonale revalidatie

Toen de beleidscel plots haar koers wijzigde in het Riziv-Verzekeringscomité toen het ging over transversale zorg, stuitte de ‘kritiekloze’ houding van AADM op kritiek van het ASGB/Kartel. Maaike Van Overloop verdedigde zich daartegen. Maar volgens het ASGB/Kartel gebeurde dat met onjuiste argumenten. Hierbij de belangrijkste opmerkingen van het ASGB waar het ging om pulmonale revalidatie.

  • "De nota over pulmonale revalidatie was helemaal geen variapunt, maar zelfs het eerste agendapunt en het voor de artsen meest belangrijke.“
  • “Het vele geld, voor een flink stuk van de artsenhonoraria, wordt nu niet goed besteed: al twee jaar budget zal onbenut blijven en daarmee was in de NCAZ (medicomut) wat nuttigers mee te doen.”
  • “We nemen er akte van dat u het dus blijkbaar normaal vindt dat artsenvertegenwoordigers in deze werkgroep worden aangeduid door de ziekenhuiskoepels. Merkwaardig.”
  • “Over de pulmonale revalidatie kan u niets zeggen omdat uw ‘verantwoordelijken’ met vakantie zijn. Ze mogen met vakantie blijven want gedurende anderhalf jaar vergaderen is er nooit één enkele op een vergadering aanwezig geweest. Die werden nochtans alle, zoals jullie het steeds vragen, tijdens de normale daguren georganiseerd. Jullie hebben er ook geen enkel voorstel ingediend.”

Specialisten-huisartsen

Maaike Van Overloop merkte nog op dat het geen zin heeft om vanuit de specialisten alles op te leggen aan de huisartsen, want dan zal er geen huisartsgeneeskunde zijn die dat opvangt.

“Specialisten alles opleggen aan de huisartsen?”, reageert het Kartel. “In het voorstel wordt eerst een traject uitgewerkt tussen twee vertegenwoordigers van de eerste lijn en twee van de tweede lijn, en de patiënt. Gedurende de eerste 4 weken wordt het opgestart in het ziekenhuis, de volgende 5 maanden verlopen volledig in de eerste lijn.”

“Het waren net de huisartsen die vragende partij waren om er niet opnieuw een zorgopdracht bij te krijgen zonder voldoende ondersteuning of tijd voor voorbereiding. Ofwel heeft u het voorstel niet eens gelezen ofwel, en dat zou wel jammer zijn, bent u in uw antwoorden toch niet erg te goeder trouw", vermoedt het ASGB-bestuur, dat tot slot opmerkt dat dit voorbehoud en deze kritiek dateren van 2021 en dus los staan van pre-electorale koorts.

“Transversale zorgprojecten bekijken wij op breder niveau (AADM)”

ASGB/Kartel niet akkoord met gang van zaken transversale zorg.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.