Anesthesiologen: half miljoen voor vermindering uitstoot anesthesiegassen

De Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) heeft een subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gekregen om binnen tweeëneenhalf jaar de uitstoot van anesthesiegassen terug te dringen. De anesthesiologenvereniging wil een beroepsnorm ontwikkelen om anesthetica duurzamer toe te passen.

De subsidie bedraagt een half miljoen euro, gespreid over tweeëneenhalf jaar, meldt Medisch Contact. Het geld zal dienen om onderzoek te doen naar ‘duurzamer gebruik van anesthesiedampen’, aldus anesthesioloog en NVA-voorzitter Caroline van der Marel. Anesthesioloog Niek Sperna Weiland, voorzitter van een NVA-duurzaamheidswerkgroep, hoopt dat de vereniging samen met het Landelijk Netwerk Groene OK methodes kan ontwikkelen hiervoor, ‘zonder dat de kwaliteit van de zorg hieronder lijdt’.

Anesthesiegassen worden op operatiekamers afgezogen maar belanden daarna via de ziekenhuisschoorsteen alsnog in het milieu. Volgens de NVA zijn deze broeikasgassen ‘440 tot 6.800 keer zo sterk als CO2’, wat operatiecomplexen ‘de meest vervuilende afdeling binnen ziekenhuizen’ maakt, aldus Van der Marel.

Adviesbureau Gupta Strategists becijferde in 2019 dat de Nederlandse gezondheidszorg “goed” is voor 7% van de totale CO2-uitstoot van het land. Dat staat in contrast met de maatschappelijke winst die de sector oplevert. Vlaamse of Belgische cijfers zijn niet meteen voorhanden maar die zijn naar alle waarschijnlijkheid gelijkaardig als in Nederland. Vlaanderen sloot anderhalf jaar gelden een 'Green Deal Duurzame Zorg' af. Dat leidde tot een reeks thematische werkgroepen. De bedoeling? Concrete doelen en verbeteracties afspreken binnen vier vervuilende domeinen in de zorg: “medicijnen in water”, “afval & aankopen”, “omgeving" en “klimaat & infrastructuur”. Nederland is inmiddels al aan zijn tweede Green Deal toe.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.