Reizen met het openbaar vervoer zou meer kans geven op longkanker

Dagelijks stellen miljoenen mensen die zich naar hun werk begeven, zich bloot aan kankerverwekkende stoffen zoals fijn stof, polycyclische aromatische koolwaterstoffen en andere luchtvervuilers die worden gegenereerd door het verkeer (traffic-related air pollution of TRAP). Toch...

U wenst verder te lezen ?

Toegang tot de volledige artikels is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.