Longartsen gaan voor milieuvriendelijke puffers zonder broeikasgas

Enkele vooraanstaande Belgische longartsen hebben een oproep gelanceerd om zoveel mogelijk zogenaamde droogpoederinhalatoren te gebruiken. Die puffers zonder drijfgas zijn even efficiënt als die met een drijfgas en de patiënten maken er minder fouten mee bij inname, waardoor de behandelresultaten beter zijn. Mooi meegenomen: door zo'n omschakeling wordt de uitstoot vermeden van een aanzienlijke hoeveelheid broeikasgassen, luidde het bij de voorstelling van het initiatief.

De diensthoofden pneumologie van de universitaire ziekenhuizen van Gent, Leuven en Luik lanceerden de oproep. Volgens een studie door het Nederlandse Health-Ecore zou de volledige vervanging van alle drijfgasaerosolen door droogpoederinhalatoren in ons land bijvoorbeeld hetzelfde milieueffect hebben a ls het schrappen van 18.800 benzinewagens per jaar of 3.000 retourvluchten Brussel-Londen. De puffers in kwestie bevatten immers HFK-gas, een krachtig broeikasgas. Deze puffers zorgen voor een uitstoot van meer dan 50 kiloton CO2-equivalent in België, klinkt het.

En dan zijn er de medische voordelen. Bij een onderhoudsbehandeling, bijvoorbeeld bij patiënten met astma of COPD (rokerslong), wordt in België in de helft van de gevallen nog een klassieke drijfgasaerosol gebruikt, zegt diensthoofd Guy Joos van het UZ Gent. Waar mogelijk moeten ze vervangen worden, zo beveelt hij aan. Een juist gebruik van inhalatoren is immers cruciaal, vult Geert Verleden van het UZ Leuven aan. Inhalatoren met drijfgas worden in de helft van de gevallen foutief gebruikt. Het inademen en indrukken moet immers gecoördineerd gebeuren, en dat is niet altijd het geval. Bij droogpoederinhalatoren is er maar een foutief gebruik van 10 tot 20 procent. Een beter gebruik betekent een betere behandeling, met bijgevolg een lagere mortaliteit.

De drie diensthoofden gaan nu een actieplan ontwikkelen, samen met de longartsen, huisartsen en apothekers, voor een goed gebruik van inhalatoren. Farmabedrijven moeten ook aangemoedigd worden om de milieuvriendelijke puffers op de markt te brengen. Inhalatoren voor acute situaties zijn nu bijvoorbeeld quasi uitsluitend te verkrijgen met drijfgas.

Ontslagnemend minister van Volksgezondheid Maggie De Block steunt het initiatief. "We linken de gezondheidszorg, bij longaandoeningen, aan de zorg voor het milieu en het klimaat." Een "win-winsituatie", ook omdat longpatiënten vaak het slachtoffer zijn van de slechtere luchtkwaliteit. De Block wees er nog op dat zo'n omschakeling niets zou kosten aan de gezondheidszorg omdat er al een terugbetaling is.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.