Zeepreventorium bekampt bedenkelijke 'zorgzwaarte' met vier pijlers

In zijn jaarverslag 2023 pakt het Zeepreventorium uit met enkele belangrijke verwezenlijkingen zoals een internationale erkenning als Europees expertisecentrum voor obesitas en de zelf ontworpen indicatoren binnen het CASTOR-systeem. Anderzijds stelt het de discrepantie aan de kaak tussen de zorgzwaarte die conventioneel kan worden toegekend en de reële zorgzwaarte. Het bekampt die met vier pijlers.

Nick Marlein, algemeen coördinator, pakt in zijn voorwoord fier uit met de internationale erkenning van het Zeepreventorium, en wel door de EASO als Europees expertisecentrum voor obesitas. Ook de presentatie op het internationaal kwaliteitscongres in Kopenhagen oogstte succes. Daar toonde het Zeepreventorium de effectiviteit aan van de zelfontworpen indicatoren binnen het CASTOR-systeem (elektronisch systeem om onderzoeksgegevens in een online case report form veilig bij te houden). 

"In 2023 werden we ook beloond met de financiering van de Pediatrische Multidisciplinaire Obesitas Centra (PMOC) in België, wat onze rol als beleidsbeïnvloedende kracht benadrukt. De bijdragen vanuit het Zeepreventorium zijn essentieel geweest voor deze vooruitgang", luidde het nog. "Dit alles versterkt onze missie om kinderen niet alleen de zorg te bieden die ze nodig hebben, maar hen ook de ruimte te geven om onbezorgd kind te zijn."

Een verbeterde infrastructuur en vernieuwde accommodaties voor de patiënten en medewerkers bevorderen wederzijdse samenwerking en interactie.

"Elk moment bij het Zeepreventorium is een wonder op zich. We zullen doorgaan met het koesteren van die vonk van zorg, elke dag weer, en zo voor nog eens 100 jaar", besloot de algemeen coördinator.

Obesitas, muco, ASS

Cijfers in het jaarverslag geven weer dat de patiëntenpopulatie stabiel blijft voor de aandoeningen, leeftijden en doorverwijzers. De grootste groep revalidatietrajecten blijven de trajecten voor kinderen en jongeren die leven met obesitas, mee verklaarbaar door de grote prevalentie van deze aandoening.

Daarnaast daalt het aantal revalidatieperioden van kinderen, jongeren en volwassenen die leven met mucoviscidose, onder meer onder invloed van en dankzij de betere en terugbetaalde medicatie. Van de mogelijkheid tot heropname wordt geleidelijk aan door steeds meer kinderen en jongeren gebruik gemaakt, op hun eigen verzoek of op suggestie van de therapeuten. Zo wordt  de gemiddelde revalidatieperiode en de gemiddelde wachttijd korter.

Dat de kinderen en jongeren terecht verwezen worden naar het zogenaamde 'derde zorgniveau' wordt bevestigd door de hoge cijfers van bijkomende zorgnoden waarbij opvallende stijging van de ‘ontwikkelingsstoornis’ Autisme Spectrum Stoornis (ASS). 

Zorgzwaarte

Pijnpunt is de discrepantie tussen de zorgzwaarte die conventioneel kan worden toegekend en de reële zorgzwaarte. Dat wordt voor kinderen en jongeren die leven met obesitas ook bevestigd door de hoge EOSS-P inschaling. Deze reële zorgzwaarte voelen de medewerkers dagdagelijks op de werkvloer en stelt hen voortdurend voor uitdagingen om alsnog aan alle individuele zorgnoden te kunnen voldoen.

Om een antwoord te kunnen bieden op deze uitdagingen waarvoor eenieder dagdagelijks staat, meldt het jaarverslag, worden initiatieven genomen die onder vier pijlers, in beeld worden gebracht: huiselijk, professioneel, communicatief en forever young.

Initiatieven die gaan van duurzame opfriswerken en investeringen, over kennis vergaren en delen, communicatie naar medewerkers, kinderen en jongeren en de buitenwereld, het verbinden van ontspanning, talenten en creativiteit, creëren een innovatieve, inspirerende werkomgeving waarin de medewerkers elke dag het beste van zichzelf geven om de revaliderende kinderen en jongeren na een revalidatieperiode sterker en veerkrachtiger naar de thuisomgeving te laten terugkeren.

"Dat deze inspanningen zowel nationaal als internationaal worden opgepikt, sterkt ons in de wetenschap dat we de ingeslagen weg verder moeten bewandelen", klinkt het tot slot.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.