PCOS (polycysteus-ovariumsyndroom): een metabole ziekte met vasculair risico of een gynaecologische aandoening met comorbiditeiten?

Actuality
Dr. Dominique-Jean Bouilliez

15th World Congress on Menopause (Praag, 28 september – 1 oktober 2016)

Volgens een panel van experts (gynaecologen, endocrinologen, pediaters en echografisten) die in 2003 zijn samengekomen, wordt het polycysteus-ovariumsyndroom gekenmerkt door de combinatie van minstens twee van de volgende drie klinische verschijnselen: hyperandrogenisme, hypo-/anovulatie en polycystische ovaria op de echografie. Maar die definitie liet veel vragen onbeantwoord, met name over de relevantie van de diagnostiek (de gebruikte criteria zijn niet robuust), de benaming van deze aandoening (de ziekte is in wezen metabool na de menopauze, terwijl ze bij adolescenten en op volwassen leeftijd gynaecologisch is) en over de uitkomst en prognose van de aandoening. In 2012 werd de definitie herzien, maar de experts konden ze niet verbeteren en kwamen wat de diagnostische criteria betreft tot dezelfde conclusies...

Eén jaar ervaring met de subcutane defibrillator

Congres
Dr. Philippe Mauclet

Volgens een eerste verslag is de subcutane defibrillator veilig en zijn er maar enkele complicaties opgetreden. 

Een smartphone om AF te detecteren?

Congres
Dr. Philippe Mauclet

Alweer een voorbeeld van wat digitale technologieën kunnen bijdragen aan de gezondheidszorg.

Een defibrillator in afwachting van een transplantatie?

Congres
Dr. Philippe Mauclet

De wachtlijst voor harttransplantatie wordt langer terwijl er meer defibrillatoren en toestellen voor linkerventrikelassistentie worden ingeplant. In welke mate, en met welk effect op de overleving?

Op resynchronisatie staat geen leeftijd

Congres
Dr. Philippe Mauclet

Klinische studies hebben de werkzaamheid van resynchronisatie bewezen, maar de patiënten in die studies waren minder oud dan de patiënten die we in het dagelijkse leven zien …

Laser- of radiofrequentieablatie bij AF?

Congres
Dr. Philippe Mauclet

Een retrospectief monocentrisch cohortonderzoek heeft deze vraag proberen te beantwoorden. Een gelijkspel.