Breng uw oude getuigschriften voor verstrekte zorg terug naar uw belastingkantoor

Beroep & vrije tijd
Albin Wantier

Sinds begin 2017 moeten gezondheidswerkers een nieuw model van getuigschrift voor verstrekte zorg afleveren aan de patiënten. Als u nog oude getuigschriften hebt, mag u die niet zomaar weggooien. Alleen uw belastingkantoor mag ze verzamelen.

Wat te verwachten van chirurgie bij metastasen in het darmbeen?

Actuality
Dr Philippe Mauclet

Het antwoord op deze vraag hangt af van meerdere factoren: de leeftijd, het serumalbuminegehalte voor de interventie, concomitante viscerale metastasen…

Een ballon of een stent?

Actuality
Dr Philippe Mauclet

Bij een restenose in de stent zijn er twee mogelijkheden: een drug eluting ballon of een drug eluting stent. Wat is de beste optie?

Chronisch nierlijden en duur van behandeling met twee plaatjesremmers

Actuality
Dr Philippe Mauclet

6 maanden of 24 maanden … Moet je bij het bepalen van de duur van toediening van twee plaatjesremmers na een angioplastiek ook rekening houden met een eventuele nierinsufficiëntie?

3D-echo, een meerwaarde bij een resynchronisatieprocedure?

Actuality
Dr Philippe Mauclet

Biedt een driedimensionale echografie een meerwaarde bij plaatsing van de ventriculaire elektroden bij patiënten met hartfalen die in aanmerking komen voor cardiale resynchronisatietherapie?

Wat vermag een optimalisering van de behandeling bij een niet-gecontroleerd astma?

Actuality
Dr Philippe Mauclet

Bij de meeste patiënten met een ongecontroleerd astma brengt een optimalisering van de behandeling niet de verwachte resultaten met zich mee. Welke factoren voorspellen dat een optimalisering van de behandeling zal mislukken?