Digitale hulpmiddelen in de strijd tegen obesitas?

Actuality
Dr. Philippe Mauclet

Sociale media en mobiele toestellen inzetten om jongeren met obesitas te helpen afvallen... Op het eerste gezicht geen slecht idee, maar wat mogen we ervan verwachten?

Opgelet met COPD-exacerbaties met onduidelijke oorzaak

Actuality
Dr. Jean-Claude Lemaire

In ongeveer 30% van de gevallen is er geen duidelijke klinische verklaring voor COPD-exacerbaties. Dat is echter hoegenaamd geen reden om er geen aandacht aan te besteden!

Lichaamsbeweging bij COPD: niets gaat boven menselijke steun

Actuality
Dr. Jean-Claude Lemaire

Regelmatige lichaamsbeweging (LB) is aanbevolen voor COPD-patiënten, en de waargenomen resultaten in het kader van revalidatieprogramma's bewijzen het belang ervan. Het grootste struikelblok is dat patiënten gaandeweg hun motivatie verliezen als het eigenlijke programma afgerond is en ze geen steun meer krijgen.

Op de schopstoel

Actuality
Dr. Philippe Mauclet

Paracetamol zou exacerbaties uitlokken bij kinderen met astma. Is deze beschuldiging gegrond?

Verblijf op de boerderij

Actuality
Dr. Philippe Mauclet

De moderne wereld vaarwel zeggen en voluit kiezen voor een traditioneel leven op het platteland wordt meestal als een goede vorm van astmapreventie beschouwd. Maar zo eenvoudig ligt het niet.

Diabetes type 2 na de menopauze, een nieuwe ommezwaai

Actuality
Dr. Jean-Claude Lemaire

De leeftijd waarop de menopauze plaatsvindt en de duur van de periode van genitale activiteit zijn twee factoren die het risico beïnvloeden.