Alcoholisme en sport: kan de ene verslaving (alcoholisme) worden behandeld met een andere (sport)?

Actuality
Dr. Dominique-Jean Bouilliez

Alcohol/lopen, dezelfde strijd? Omdat dezelfde beloningscircuits erbij betrokken zijn, zou sporten een vervanging kunnen zijn voor alcoholverslaving. Maar jammer genoeg niet alleen een vervanging… Ook de euforie van de loper, de runner’s high, is een realiteit waarmee rekening moet worden gehouden. Want die zou een alcoholverslaving net in de hand kunnen werken. Een tweesnijdend zwaard? De mening van prof. Philip Gorwood (Centre de psychiatrie et de neurosciences, Parijs). Prof. Philippe De Witte sprak reeds over mentale weerstand en verslaving tijdens uithoudingssporten in een vorig artikel.

Tweemaal grotere kans op verbeterde of stabiele longfunctie voor IPF-patiënten die nintedanib gebruikten

Actuality

Jaarlijks congres 2017 American Thoracic Society

Op het jaarlijkse congres van de ATS werden nieuwe gegevens gepresenteerd omtrent de behandeling van pulmonaire idiopathische fybrose met nintedanib gepresenteerd.

Van psoriasis naar mannelijke infertiliteit?

Actuality
Dr. Philippe Mauclet

Dat verband is verrassend. Het zou te wijten kunnen zijn aan de gevolgen van de systemische ontsteking op het hormoonprofiel en de accessoire geslachtsklieren. 

Resultaten van ACHIEVE studie bekendgemaakt door prof. Marc Leeman

Actuality

Servier heeft het genoegen u aan te kondigen dat de resultaten van de ACHIEVE studie zullen worden bekend gemaakt door prof. Marc Leeman (Erasme, Brussel) op het jaarlijks congres van de European Society of Hypertension (ESH) te Milaan tijdens de «Epidemiology and Risk factors» postersessie. De postersessie gebeurt aan de hand van een walking tour, dewelke doorgaat op 17/06/2017 van 17u30 tot 19u00. 

Mededeling van de Laboratoria Servier 

Een kwestie van lengte

Actuality
Dr Philippe Mauclet

Een subanalyse van het GHOST-EU-register heeft het effect van een biologisch resorbeerbare vasculaire steiger onderzocht volgens de lengte van de coronaire letsels.

Autoantistof en cardiovasculair risico bij RA

Actuality
Dr Philippe Mauclet

Reumatoïde artritis (RA) correleert met een hoger risico op cardiovasculaire accidenten. Hebben de autoantistoffen bij RA een voorspellende waarde?