Bankkosten: naar een totale transparantie

Beroep & vrije tijd
Albin Wantier

De Europese richtlijnen leggen aan de banken een grotere transparantie op inzake advies en tarifering van diensten. Op het vlak van advies is er al een grote vooruitgang geboekt. Op het vlak van kosten en commissies zal er vanaf 1 januari volgend jaar een nieuwe drempel worden overschreden. 

Is ICP verantwoord bij alle vormen van KBC die reageren op radio-chemotherapie?

Actuality
Dr Jean-Claude Lemaire

A priori is het antwoord ja, want twee meta-analyses hebben uitgewezen dat het een gunstig effect heeft op de incidentie van hersenmetastasen en de totale overleving. Maar door de neurotoxiciteit van deze profylactische hersenbestraling (PCI) is men de kwestie toch meer in detail gaan bekijken, vooral wat de rol van de leeftijd betreft, omdat het neurotoxische risico parallel met de leeftijd stijgt.

Mesothelioom: wanneer pembrolizumab op het toneel verschijnt

Actuality
Dr Jean-Claude Lemaire

De verbindingen waarmee oncologen mesothelioom behandelen (gewoonlijk een chemotherapie met platinazout) geven over het algemeen vrij ontgoochelende resultaten. Daardoor is de hoop gevestigd op het gebruik van een immunotherapie met checkpointremmers. 

Drie in één

Actuality
Dr Philippe Mauclet

In de TRINITY-studie beoordeelden de onderzoekers een vaste tritherapie met één enkele inhalator die twee langwerkende bronchodilatatoren en een corticoïd afgeeft voor de behandeling van matig tot ernstig chronisch obstructief longlijden (COPD).

Statines, vitamine D en bot: wat is het verband?

Actuality
Francis Heller

Statines blijven belangstelling wekken. Tot voor kort ging de aandacht voornamelijk uit naar de bescherming van hart en bloedvaten door hun vermogen om de cholesterol in het bloed te verlagen. Sinds enkele jaren is ze gericht op het mogelijke voordeel van statines in andere biologische domeinen. Omdat ze gelijktijdig kunnen inwerken op verschillende metabole routes zijn statines hoopgevend voor de preventie en behandeling van osteoporose en regeneratie van organen.

Magnesiumsulfaat i.v. bij bronchiolitis?

Actuality
Dr Philippe Mauclet

De onlangs in Chest verschenen studie over deze toepassing, die nuttig zou zijn bij ernstige astma bij kinderen, is verre van overtuigend…