Een zware prijs

Actuality
Dr. Philippe Mauclet

Een studie heeft het verband onderzocht tussen de body mass index op het eind van de adolescentie en de sterfte aan diabetes in een stedelijk milieu. Resultaat: verontrustend.

Oxytocine: het empathiehormoon?

Actuality
Dr. Dominique-Jean Bouilliez

Oxytocine wordt vaak het liefdeshormoon genoemd, omdat het een rol speelt bij de seksuele opwinding en het vertrouwen en bij de moeder-kindhechting...

Voorkomt vitamine B12 tijdens de zwangerschap diabetes bij het kind?

Actuality
Dr. Dominique-Jean Bouilliez

Uit meerdere epidemiologische studies is gebleken dat vrouwen met een laag vitamine B12-gehalte meer risico lopen op een hoge BMI, een kind met een laag geboortegewicht en met een hoge cholesterolconcentratie. De kinderen van die moeders vertonen ook meer insulineresistentie en daardoor een risico op type 2-diabetes.

Subklinische hypothyreoïdie in de zwangerschap: liever behandelen

Actuality
Dr. Dominique-Jean Bouilliez

Schildklierhormonen zijn essentieel voor de ontwikkeling van de foetale hersenen, maar de foetus kan zijn eigen hormonen pas vanaf het tweede trimester aanmaken. Dat is een probleem als de moeder hypothyreoïdie vertoont, wat het geval is in 2-3% van de beginnende zwangerschappen. Wil dat zeggen dat die vrouwen een substitutiebehandeling met levothyroxine moeten krijgen?

ATHENA HF, verwachtingen niet ingelost

Congres
Dr. Jean-Claude Lemaire en dr. Eric Tison

Patiënten met een acute opflakkering van hartfalen hebben een hoge aldosteronspiegel, die de werkzaamheid van diuretica vermindert. De ATHENA HF-studie heeft onderzocht of een aldosteronantagonist in hoge dosering de stuwing verbetert bij patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen wegens een acute verergering van hartfalen. Het primaire eindpunt van de studie was de NT-proBNP-spiegel na 96 uur. 

IJzersupplementen bij hartfalen? Ja, maar intraveneus

Congres
Dr. Jean-Claude Lemaire en dr. Eric Tison

Ongeveer de helft van de patiënten met hartfalen vertoont een ijzertekort, en dat heeft een ongunstige invloed op de inspanningscapaciteit, de levenskwaliteit en de overleving. De EFECT HF-studie is een gerandomiseerde, multicentrische studie (1) die het effect van ijzersupplementen op de inspanningscapaciteit bij hartfalen heeft onderzocht.