Welke rol voor TNF-remmers bij sarcoïdose van de huid?

Actuality
Dr. Philippe Mauclet

TNF-remmers zijn doeltreffend bij sarcoïdose van de huid, maar na het stopzetten van de behandeling treden er vaak recidieven op. De arts moet bedacht zijn op een infectierisico, vooral bij gelijktijdige toediening van corticoïden of immunosuppressiva.

Je moet niet altijd het onderste uit de kan willen halen

Actuality
Dr. Philippe Mauclet

Er zijn aanwijzingen dat biologisch resorbeerbare vaatstents (Bio Resorbable Scaffolds, BRS) een hoger risico op trombotische complicaties inhouden. Een recente publicatie in de JACC (Journal of the American College of Cardiology) treedt dat bij.

Mededeling van Boehringer Ingelheim

Actuality

Boehringer Ingelheim maakte de definitieve resultaten bekend van het onderzoek RE-VERSE AD™.

Ceritinib bij gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom met ALK-herschikking

Actuality
Heidi Van de Keere

Van ceritinib in de eerste lijn werd een statistisch significante en klinisch betekenisvolle winst in progressievrije overleving aangetoond ten opzichte van chemotherapie bij patiënten met gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) met ALK-herschikking. Dat suggereren de resultaten van een gerandomiseerde, open-label-, fase 3-studie in the Lancet.

 

Een kwestie van SYNTAX

Actuality
Dr. Philippe Mauclet

De SYNTAX-score helpt bij het maken van een keuze tussen angioplastiek en overbruggingschirurgie bij diabetespatiënten met een meertakscoronairlijden.

Van psoriasis naar mannelijke infertiliteit?

Actuality
Dr. Philippe Mauclet

Dat verband is verrassend. Het zou te wijten kunnen zijn aan de gevolgen van de systemische ontsteking op het hormoonprofiel en de accessoire geslachtsklieren.